background-image

Výmena vykurovania domácností za plynové

Ak po rokoch trápenia sa spaľovaním uhlia hľadáme bezúdržbový zdroj tepla, vieme vymeniť starý kotol na uhlie za kotol plynový. Môžeme to urobiť napojením na plynovú sieť alebo vybudovaním externej inštalácie nádrže na skvapalnený plyn. Z hľadiska prevádzkových nákladov je najlepšie vykurovanie zemným plynom. O tom, či máme šancu pripojiť sa na plynárenskú sieť, rozhoduje v prvom rade jeho prítomnosť u nášho suseda a v druhom rade technické možnosti pripojenia.

Plyn je ekologický

Realizácia plynovej kotolne prináša mnohé výhody, získame viac priestoru – plynové vykurovacie kotly sú závesné zariadenia, nezaberú veľa miesta. Ak sa starý sklad paliva nachádza v samostatnej miestnosti, vieme ho odstrániť a prerobiť podľa vlastných potrieb. Vďaka kondenzačnej technológii dosahujú plynové kotly vysokú účinnosť vykurovania. Z hľadiska prevádzky získavame pohodlie, nakoľko prevádzku plynového kotla je možné riadiť v závislosti od vonkajšej a vnútornej teploty pomocou vykurovacieho programu. Nemožno opomenúť ani otázku ekológie – spaliny plynových kotlov neobsahujú zdraviu škodlivý prach a iné látky prítomné v dyme stúpajúcom z komínov v prípade vykurovania na tuhé palivo. Prečo sa oplatí vymeniť kotol? Výmena pece na uhlie za plynový kotol prináša množstvo výhod. Vyžaduje si to však niekoľko prác potrebných na spustenie nového zdroja tepla. Zemný plyn sa považuje za jedno z najčistejších palív používaných na vykurovanie budov (emisie suspendovaného prachu pri prevádzke plynového kotla sú niekoľko stokrát nižšie ako emisie z kotlov na uhlie). Výmena pece na uhlie za plynový kotol tiež umožňuje zlepšiť komfort používania teplej úžitkovej vody v domácnosti a znížiť náklady na jej vykurovanie. V domoch so starým kotlom na uhlie je za prípravu teplej vody často zodpovedná takzvaná teplá voda. elektrické termo.

Kedy je najlepší čas na výmenu?

Bez ohľadu na ročné obdobie, vždy je dobré nahradiť kúrenie zariadením, ktoré vyrába teplo metódou, ktorá je menej invazívna pre životné prostredie. Aj neskorú jeseň či zimu, pretože výmena zdroja tepla na tuhé palivo za tepelné čerpadlo, ako aj montáž fotovoltaických panelov v súčasných klimatických podmienkach je možná takmer celoročne. Oplatí sa však na to myslieť už pred vykurovacou sezónou, aby ste sa na zimu pripravili v dostatočnom predstihu. V súčasnosti musíte počítať aj s prípadnými nedostatkami na trhu tepelných čerpadiel či kotlov. Aby ste stihli výmenu pred zimou, modernizácia by nemala nastať až na jeseň ,ale podľa možnosti na jar alebo v lete. Treba pamätať na to, že procedúra chvíľu trvá: súhlas s výmenou, vypracovanie projektu na vnútornú plynoinštaláciu, stavebné povolenie treba získať podaním žiadosti s potrebnými prílohami k zariadeniu. So stavebným povolením na vnútornú plynoinštaláciu je možné začať s prácami, ktoré končia zápisom do stavebného denníka, skúškou tesnosti inštalácie a oznámením ukončenia prác príslušnému stavebnému dozoru. Potom sa podpíše komplexná zmluva s plynárenskou spoločnosťou na dodávku plynu a nainštaluje sa plynomer. Po demontáži starého kotla na uhlie a odstránení nepotrebného sprievodného zariadenia môžete začať inštalovať nové vykurovacie zariadenie. Inštalačné práce plynového kondenzačného kotla by mal vykonávať inštalatér s platným plynárenským a elektrotechnickým preukazom. Prvé spustenie kotla a jeho nastavenie vykonané autorizovaným odborníkom by malo byť potvrdené príslušným záznamom v záručnom liste.

Môžeme Vám pomocť?

Máte nejaké otázky?

Vyplňte formulár alebo nám zavolajte.

Pre odoslanie správy prosím, vyplňte všetky vyznačené polia.
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.
Meno / Priezvisko
Telefónne číslo *
E-mail *
PSČ
Povedzte nám, ako Vám môžeme pomôcť
Full Close

Vyberte si predmet:

Ďalšie články:vráťte sa k novinkámZistite, ako ušetriť náklady na vykurovanie:prejsť na článok