background-image

Bezpečný relax v záhrade s plynovou nádržou

Pri stavbe domu a často aj pri jeho modernizácii musíme zvoliť vhodný zdroj tepla na vykurovanie. Ak v okolí nie je plynovod, môžete použiť rovnako pohodlný, hoci drahší kvapalný plyn z nádrže. Takúto nádrž – pri správnom výbere jej typu a veľkosti – možno umiestniť prakticky na každom pozemku pri dome. Súvisiace práce sa dajú vykonať aj za niekoľko hodín. Ak pri inštalácii nádrže dodržíme zákony a technické normy ,dobre naplánujeme jej umiestnenie a priestor pre bazén, skleník alebo záhony, nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Zásobníky plynu delíme na nadzemné a podzemné. Výber vhodnej nádrže závisí od viacerých podmienok na pozemku.

Nadzemné a podzemné nádrže

Ak sme sa rozhodli pre podzemnú nádrž, jej umiestnením pod zem získame priestor a plochu, ktorú môžeme upraviť na záhony alebo kvetinovú záhradu. Na povrchu potom zostáva len kontrolná komora vybavená kontrolnými zariadeniami a ventilmi. Rastliny vysadené nad podzemnou nádržou musia byť primerane nízke. Veľký, nápadný biely valec neprospieva estetike objektu, preto sa ľudia pri nadzemných nádržiach často rozhodnú vysadiť kríky alebo ju zakryť tzv.pergolou .Odborníci však odporúčajú vzdušné pozemky a voľný prístup k nádržiam. Z dôvodu požiaru a prepravy kvapalného plynu je možno lepšie vzdať sa estetiky v prospech pohodlia a bezpečnosti. K nádrži sa musí dostať ťažké vozidlo – cisterna s plynom. Pamätajme na to pri určovaní miesta pre ňu. Schovávať ho niekde za domom, kde nie je prístupová cesta, nie je dobrý nápad. Nie je tiež dobré vysádzať ju tak, aby sa k nej cisterna nedostala, pretože zničí všetky rastliny. Rastlinné hnojivá – herbicídy na báze chloramfenátu by sa nemali používať kvôli nebezpečenstvu požiaru. Odpadky a iné horľavé materiály je odporúčané uchovávať v bezpečnej vzdialenosti od nádrže. Preto sa povrch oplatí posypať štrkom alebo dlažobnými kockami. V blízkosti nádrže by sme nemali vykonávať žiadne úpravy, ktoré by mohli ovplyvniť jej inštaláciu, vrátane akýchkoľvek stavebných prác na kontajneri alebo v jeho blízkosti. To platí aj pre stavbu skleníka vedľa nádrže.

Relax v záhrade

V blízkosti inštalácie je zakázané fajčiť, používať elektrické zariadenia (vrátane mobilných telefónov), zakladať oheň, grilovať alebo používať iné zdroje ohňa. Preto by ste si mali vopred dôkladne naplánovať napríklad stavbu udiarne alebo kamenného grilu. Záhradné bazény je tiež potrebné umiestniť v primeranej vzdialenosti a nie vedľa plynovej nádrže z dôvodu potreby výmeny vody a používania elektrických zariadení na tento účel. Nadzemné a podzemné nádrže musia byť umiestnené najmenej 5 m od priekop, šachiet a kanalizačných vpustov.Je tiež neprípustné ich umiestňovať do priehlbín v zemi hlavne preto, že propán (kvapalný plyn) je ťažší ako vzduch a v prípade úniku by sa mohol na takýchto miestach hromadiť. Okrem toho musíte udržiavať vzdialenosť od elektrického vedenia. Je to dôležité, ak chceme do záhrady priviesť vodu, polievať rastliny alebo ju osvetliť. Všetko si treba dopredu premyslieť, naplánovať a potom už nič nie je problém.

Môžeme Vám pomocť?

Máte nejaké otázky?

Vyplňte formulár alebo nám zavolajte.

Pre odoslanie správy prosím, vyplňte všetky vyznačené polia.
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.
Meno / Priezvisko
Telefónne číslo *
E-mail *
PSČ
Povedzte nám, ako Vám môžeme pomôcť
Full Close

Vyberte si predmet:

Ďalšie články:vráťte sa k novinkámPlynové fľaše pre rekreačné domy a chaty. Objavte svoje povolanie bližšie k prírode!prejsť na článok