background-image

Udržiavanie teploty v podnikoch na chov hydiny

Vykurovanie hydinární je jedným zo základných prvkov pri vytváraní priaznivej mikroklímy, ktorá umožňuje udržiavať dobré podmienky pre hydinu a tým dosahovať uspokojivé ekonomické výsledky. V intenzívnom chove hydiny je dôležité udržať čo najvyššiu produktivitu zvierat. Produktívne sú len zdravé zvieratá s optimálnymi životnými podmienkami. Na splnenie ich požiadaviek sú potrebné moderné systémy vykurovania a vetrania, ktoré tvoria efektívne fungujúci systém. Na trhu sú k dispozícii rôzne vykurovacie systémy na udržiavanie konštantnej teploty v hydinárni. Ktorý z nich si vybrať?

Prečo nádrž na plyn?

Nádrž na kvapalný plyn je zdroj energie, ktorý je kedykoľvek k dispozícii, je bezpečný a ekologický. Preto je vhodný pre podniky pôsobiace nielen v odvetví živočíšnej výroby, ale aj v sušiarňach tabaku, byliniek, ovocia alebo zeleniny. Veľké plochy hydinární a vysoké teploty pri chove hydiny si vyžadujú zariadenia, ktoré dokážu zabezpečiť veľké množstvo tepla v krátkom čase (pri relatívne nízkych nákladoch). Kvapalné plynové vykurovanie má v tomto ohľade osobitné výhody. Skvapalnený plyn ponúka možnosť riešenia šitého na mieru pre každý účel: vykurovanie vzduchu, vykurovanie jednotlivých sektorov rôznych veľkostí, príprava budov na chov zvierat pred ich nasadením atď. Zariadenia na LPG sú robustné a spoľahlivé a možno ich kedykoľvek rozšíriť o ďalšie nádrže, prípojky k potrubnej sieti a pripojenie ďalších zariadení. Plynová nádrž alebo batéria v nádrži, ktorá sa nachádza v blízkosti zariadení na chov hospodárskych zvierat ,poskytuje veľké množstvo energie s malým množstvom zásob.

Akú nádrž na plyn si vybrať?

Pre hydinársku farmu je ideálna nadzemná nádrž na plyn, napríklad 6400 l. Tieto typy nádrží sa odporúčajú pre veľké budovy s plochou nad 300 m², ako aj pre priemyselné zariadenia. Skupiny niekoľkých takýchto nádrží úspešne zásobujú plynom sušiarne, hydinárske farmy, skladovacie zariadenia alebo iné priemyselné zariadenia využívajúce propán. Chov hydiny je najnáročnejším typom živočíšnej výroby v poľnohospodárstve. Pre chov hydiny je charakteristické, že vtáky sú veľmi citlivé na zmeny teploty a s tým súvisiacu vlhkosť. Preto je vhodný vykurovací systém jedným z najdôležitejších na hydinárskej farme. Nedostatok elektrickej energie môže byť v tomto prostredí veľmi veľkým problémom. Kolísanie teploty o niekoľko stupňov môže zhoršiť účinky výkrmu hydiny a dokonca viesť k ochoreniu a úhynu značného počtu jedincov. Riešenia založené na spaľovaní uhlia alebo dreva zlyhávajú kvôli ťažkostiam s reguláciou teploty vykurovacieho média. Kotol na uhlie alebo drevo nemožno náhle uhasiť alebo veľmi rýchlo znovu zapáliť. Plynové infračervené ohrievače a sálavé ohrievače fungujú oveľa lepšie z hľadiska jednoduchej regulácie teploty v miestnosti. V prípade plynových ohrievačov je možné pripojiť farmu na existujúcu plynovú sieť, alebo ak nie je k dispozícii plynová sieť, použiť zásobník na kvapalný plyn. Pri spaľovaní plynu sa do ovzdušia nevypúšťajú žiadne škodlivé látky a farma má k dispozícii vysokoenergetický zdroj tepla. Používanie plynových radiátorov alebo ohrievačov na kvapalný plyn môže ušetriť až 30 % nákladov na vykurovanie hydinární v porovnaní s ohrievačmi na elektrinu alebo vykurovacími olejmi.

Môžeme Vám pomocť?

Máte nejaké otázky?

Vyplňte formulár alebo nám zavolajte.

Pre odoslanie správy prosím, vyplňte všetky vyznačené polia.
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.
Meno / Priezvisko
Telefónne číslo *
E-mail *
PSČ
Povedzte nám, ako Vám môžeme pomôcť
Full Close

Vyberte si predmet: