background-image

Čo by ste mali vedieť o plynových fľašiach?

FAQ - NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY

Ako skontrolovať tesnosť plynovej fľaše?

Na kontrolu tesnosti prípojky plynovej fľaši by mali byť pripojovacie body (ventil fľaše, obidva konce plynovej hadice) postriekané špeciálnym testerom alebo penotvorným roztokom. Akýkoľvek únik plynu spôsobí bubliny v mieste úniku.

Koľko plynu má byť vo fľaši

Na fľaši alebo na štítku pripevnenom ku fľaši je deklarované množstvo plynu.

undefined

Ako často meniť plynovú hadicu?

Gumená hadica by mala byť vymenená, ak je poškodená alebo po uplynutí doby používania špecifikovanej výrobcom. Ak nebol na obale alebo hadici uvedený dátum použitia, mala by byť vymenená minimálne každé 3 roky.

Ako často meniť redukciu na fľaši?

Čas výmeny regulátora závisí od podmienok použitia a odporúčaní výrobcu - môže to byť na samotnom redukčnom zariadení alebo na jeho obale. Predpokladáme však, že by sa mal nahradiť minimálne každých 10 rokov. Ak je regulátor poškodený, musí byť vymenený ihneď.

Aké má rozmery 10/11 kg oceľová fľaša?

585 – výška v mm (+/- 3mm),
300 – priemer v mm (+/- 3mm)

Aké sú vlastnosti LPG?

LPG je zmes alifatických uhľovodíkov pod vlastným tlakom pár. Hlavnými komponentmi sú propán a bután. Tento skvapalnený plyn je bezfarebný a vďaka aromatizácii špeciálnym zápachom má ostrý, nepríjemný zápach. Teplota varu skvapalneného plynu závisí od podielu zložiek produktu: od -42 ° C (propán) od -0,5 ° C (bután). Dolný limit výbušnosti začína od 1,8% objemu, horný sa rovná 10% objemu vo vzduchu. Plyn je ťažší ako vzduch, ak sa uvoľnení, zhromažďuje sa blízko zeme. Zdržiavanie sa vo vysokej koncentrácii plynových výparov môže spôsobiť nevoľnosť, bolesti hlavy a závrat.

Viete, prečo je v jesenných a zimných mesiacoch vhodné používať čistý propán?

Propán bután sa pri menej ako 5 stupňoch prestáva odparovať a zostáva v PB fľaši skvapalnený. Možno sa vám stalo, že vo fľaši je stále kvapalina, ktorá ale nehorí ani nesplyňuje. Čistý propán sa odparuje až do teploty -42 stupňov a preto sa skvele hodí aj do miest, kde klesá teplota nízko.

Plánujete začať aktívne tráviť čas so svojou rodinou alebo priateľmi v blízkosti prírody. Prezrite si náš kontrolný zoznam „Odchod s prívesom“

Umiestnenie a zakázaná manipulácia s fľašami

PLYNOVÉ FĽAŠE KATALÓG

Flaga je popredným poskytovateľom LPG v Slovenskej republike. Produktové portfólio spoloćnosti Flaga zahŕňa plynové fľaše, zásobníkový plyn na vykurovanie domácností a priemyselných hál, ale taktiež aj autoplyn. Najrozšírenejší spôsob dodávok skvapalneného plynu predstavuje jeho plnenie do tlakových fliaš. Prečo si vybrať plyn vo fľašiach? Aké sú typy plynových fliaš? O tom všetkom a ešte oveľa viac sa dozviete v tomto texte.

FLAGA X-LITE 13 kg pre vysokozdvižné vozíky

Porovnajte výhody vysokozdvižných vozíkov poháňaných LPG s elektrickými a vysokozdvižnými vozíkmi s naftovým motorom. Vďaka tomuto textu si určite všimnete rozdiely a zistíte, ktorý z nich je efektívnejší. Presvedčte sa, prečo sú fľaše X-LITE 13 kg pre vysokozdvižné vozíky od spoločnosti Flaga také obľúbené a sú v tomto odvetví veľmi žiadaným produktom.

Akú cestu musí prejsť LPG, aby sa dostalo do vášho domova alebo firmy? | INFOGRAFIKA

Aby sa plynová fľaša dostala k vám domov alebo do firmy, musí prejsť dlhú cestu. Nie je to jednoduchá cesta a vyžaduje si prácu mnohých ľudí, dodržiavanie mnohých predpisov a noriem. Začína to testovaním vzoriek, potom skladovaním produktu a ak chcete vedieť, čo sa deje ďalej, prečítajte si tento text.

ZÁKLADNÉ ZÁSADY BEZPEČNEJ MANIPULÁCIE S PLYNOVÝMI FĽAŠAMI

Skladovanie plynových fliaš:

 • Plynové fľaše chrániť pred silným zahriatím, ohňom, nebezpečnou koróziou;
 • Uskladnené plynové fľaše nesmú obmedzovať prepravné a únikové cesty;
 • Sklady: -musia mať stavebné riešenie pre zamedzenie šírenia požiaru: musia byť vybavené prirodzeným alebo technickým vetraním; priestory určené pre skladovanie plynov sa nesmú používať na iný účel; medzi plynovými fľašami s horľavými plynmi a plynmi podporujúcimi horenie zabezpečiťdostatočnú vzdialenosť; plynové fľaše neskladovať v podzemných priestoroch; dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od otvoreného ohňa; plynové fľaše so skvapalnenými plynmi skladovať vo zvislej polohe; všetky plynové fľaše zaistiť proti spadnutiu a prevráteniu.

Preprava plynových fliaš:

 • Pri preprave plynových fliaš vozidlami: zabezpečiť použitie vhodných dopravných prostriedkov; pred začatím prepravy zabezpečiť uzatvorenie ventilu na fľaši a skontrolovať jeho tesnosť; počas prepravy zabezpečiť fľaše proti samovoľnému pohybu a spadnutiu; pred prepravou skupiny fliaš odpojiť odberovú hadicu.
 • Pri ručnej preprave: pred začatím ručného prenášania plynových fliaš vyskúšať správne osadenie ochranného krytu; pri veľkých fľašiach dodržiavať bezpečný postup prenášania - kotúľaním na pätkách fliaš jednourukou držať za kryt a druhou rukou pridržiavať za obal fľaše; pri preprave malých fliaš bez ochranných krytov používať vhodné pomôcky;
 • Pri prenášaní žeriavom na palete nepoužívať ochrannú krytku, ochranný kôš alebo ventil fľaše akoupevňovací bod.

Vyprázdňovanie plynových fliaš:

 • Skôr, ako sa začne plynová fľaša používať, skontrolovať správny druh plynu;
 • V prípade pochybnosti o obsahu fľaše alebo ak údaje na fľaši nie sú čitateľné, fľašu nepoužívať,osobitne ju označiť a vrátiť dodávateľovi;
 • Plynové fľaše na mieste použitia pred uvedením do prevádzky zaistiť proti pádu a prevráteniu;
 • Odberové zariadenie musí byť dimenzované na prevádzkový tlak fľaše;
 • Ventil fľaše otvárať rukou (bez nástroja);
 • Na tlakovom regulátore nastaviť požadovaný pracovný tlak a otvoriť výstupný ventil;
 • Skontrolovať tesnosť spojenia medzi ventilom fľaše a tlakovým regulátorom;
 • Počas pracovných prestávok a po ukončení práce ventil fľaše zatvoriť;
 • Po vyprázdnení plynovej fľaše na hodnotu zvyšného tlaku najskôr zatvoriť ventil na fľaši a následneodskrutkovať odberové zariadenie;
 • Naskrutkovať zatváraciu maticu a ochranný kryt;
 • Zo skupiny fliaš sa plyn odoberá použitím vysokotlakej hadice, ktorá sa na skupinovej armatúrepripojí ručnou prípojkou;
 • Ručné prípojky priťahovať ručne;
 • Ventil skupiny fliaš otvoriť až keď je odberová hadica spoľahlivo pripojená na oboch koncoch.

Postup v prípade nekontrolovaného úniku plynu z fliaš:

 • Zatvoriť ventil fľaše alebo skupiny fliaš;
 • V prípade ďalšieho unikania plynu: fľašu alebo skupinu fliaš vyniesť von a na bezpečnom mieste vyprázdniť; keď nie je možné fľašu alebo skupinu fliaš vyniesť von, miestnosť opustiť a zabezpečiť vetranie; do miestnosti vstupovať až, keď nebezpečná koncentrácia plynov klesne na bezpečnú hodnotu; v prípade požiaru uzatvoriť ventil; ďalšie opatrenia vykonať v závislosti od druhu plynu.

Plynové fľaše:

 • Pred plnením vizuálne skontrolovať;
 • Po zistení viditeľných nedostatkov na fľaši je zakázané ju ďalej používať;
 • Plynové fľaše, ktoré sa plnia, nesmú obsahovať cudzie látky, ktoré môžu reagovať s materiálom fľaše,plneným plynom alebo môžu nebezpečne zmeniť kvalitu plneného plynu;
 • Každú plynovú fľašu kontrolovať v intervaloch určených osobitnými predpismi a viesť potřebné doklady.

Mohlo by vás zaujímať

varenie na plynovom sporáku

Zistite, prečo by ste mali používať fľašový plyn od spoločnosti FLAGA

Ekologické, efektívne a všestranne využiteľné

Ekologické, efektívne a všestranne využiteľné

rekreačné domy

Plynové fľaše pre rekreačné domy a chaty. Objavte svoje povolanie bližšie k prírode!

Glamping – nový spôsob na odpočinok ďaleko od všetkých a všetkého

Môžeme Vám pomocť?

Máte nejaké otázky?

Vyplňte formulár alebo nám zavolajte.

Ak chcete povoliť odoslanie správy, vyplňte prosím označené polia.
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.
Meno / Priezvisko
Telefónne číslo *
E-mail *
PSČ
Povedzte nám, ako Vám môžeme pomôcť
Full Close

Vyberte si predmet:

Zistite, ako môžete využiť naše zásobníky:PREJSŤ NA ZÁSOBNÍKYZoznámte sa s portfóliom produktov Flaga v plynových fľašiach:PREJSŤ NA PLYN VO FĽAŠIACH