background-image

Prevencia otravy oxidom uhoľnatým - bezpečnostná príručka

Oxid uhoľnatý alebo CO je jedovatý a smrteľne nebezpečný plyn bez zápachu a farby, ktorý sa v atmosfére vyskytuje vo veľmi malom množstve. Oxid uhoľnatý vzniká pri neúplnom spaľovaní všetkých palív obsahujúcich molekuly uhlíka, bez výnimky propánu, butánu alebo zemného plynu. Ak je v procese spaľovania prítomný dostatok kyslíka, CO sa mení na oxid uhličitý, neškodný plyn, ktorý sa prirodzene vyskytuje v atmosfére a ľudia ho bežne vydychujú. Pri nedostatku kyslíka však obsah oxidu uhoľnatého stúpa na nebezpečnú úroveň a vo vzduchu vzniká zmes, ktorá je veľmi nebezpečná pre naše zdravie a život. Nebezpečný plyn sa dostáva do krvného obehu dýchaním a narúša prenos kyslíka cez červené krvinky. V dôsledku toho orgány nedostávajú dostatok kyslíka. Najzraniteľnejšími orgánmi z hľadiska nedostatku kyslíka sú mozog a srdce. Teda dva najdôležitejšie a nenahraditeľné orgány. Ak dôjde k vystaveniu vysokej koncentrácii oxidu uhoľnatého vo vzduchu, môže to viesť k okamžitej zástave dýchania. Pri nižších koncentráciách pociťuje obeť po vystavení oxidu uhoľnatému celkovú nevoľnosť, závraty a bolesti hlavy.

AKO MÔŽE DÔJSŤ K OTRAVE?

  • Problémy s vetraním budovy (nedostatok čerstvého vzduchu).
  • Chyby pri inštalácii, prevádzke a údržbe vykurovacích systémov.
  • Problémy s komínom (nedostatočný odvod spalín).
  • Prenosné ohrievače nepripojené na komín alebo dymovod.
  • Výfukové plyny zo spaľovacích motorov na uhľovodíkové palivá.

Ako zabrániť otrave oxidom uhoľnatým?

  • Zabezpečte, aby bol v kotolni dostatočný prívod spaľovacieho vzduchu.
  • Uistite sa, že inštaláciu a následnú údržbu vykurovacieho systému vykonávajú odborníci.
  • Dbajte na pravidelné čistenie komína a jeho dobrý stav.
  • S prenosnými ohrievačmi zaobchádzajte opatrne, nepoužívajte ich v uzavretých priestoroch a nikdy ich nepoužívajte ako hlavný zdroj tepla.
  • Pozor na výfukové plyny v uzavretých priestoroch (garážach).

Môžeme Vám pomocť?

Máte nejaké otázky?

Vyplňte formulár alebo nám zavolajte.

Pre odoslanie správy prosím, vyplňte všetky vyznačené polia.
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.
Meno / Priezvisko
Telefónne číslo *
E-mail *
PSČ
Povedzte nám, ako Vám môžeme pomôcť
Full Close

Vyberte si predmet:

Prečítajte si viac o LPG:Späť na informáciePrečítajte si viac o životnom prostredíPrejsť na článok