background-image

ZABRÁŇTE OTRAVE OXIDOM UHOĽNATÝM | BEZPEČNOSTNÝ BULLETIN

Oxid uhoľnatý je bezfarebný, toxický, smrtiaci plyn bez zápachu, vo veľmi nízkej koncentrácii prítomný v atmosfére. CO vzniká pri nedokonalom spaľovaní palív obsahujúcich uhlík, ako je bután, propán, zemný plyn. V prítomnosti dostatočného množstva kyslíka sa CO premieňa na netoxický oxid uhličitý (CO2). Ak však nie je k dispozícii dostatok kyslíka, množstvo CO vzrastie na nebezpečnú úroveň a zmieša sa s okolitým vzduchom. Preniká do krvi dýchaním a narušuje transport kyslíka červenými krvinkami. V dôsledku toho nie sú orgány dostatočne okysličované. Na nedostatok kyslíka sú najcitlivejšie mozog a srdce. Vystavenie veľmi vysokým koncentráciám CO môže spôsobiť okamžitú zástavu dýchania. Pokiaľ je expozícia menej závažná, obeť najprv vykazuje známky malátnosti s nevoľnosťou, závratmi a bolesťami hlavy. V tomto bezpečnostnom bulletine sa dozviete, že k otrave CO doma obvykle dochádza pri kombinácii niekoľkých rizík.

AKO MÔŽE DÔJSŤ K OTRAVE?

 1. Problém s ventiláciou (nedostatočný prísun čerstvého vzduchu).
 2. Zlá inštalácia, prevádzka alebo údržba vykurovacieho zariadenia.
 3. Problém s ťahom spalín (nedostatočný odvod).
 4. Mobilné spotrebiče nie sú pripojené ku komínu.
 5. Výfukové plyny z motorových vozidiel alebo strojov so zážehovým motorom.

ako SA vyhnÚŤ otravE?

 • Zaistite prívod čerstvého vzduchu v miestnostiach, kde je inštalované vykurovacie zariadenie.
 • Vykurovacie zariadenie odborne nainštalovať a pravidelne robiť údržbu kvalifikovanou osobou.
 • Zabezpečte aby bola odťahová spalinová cesta v dobrom stave a pravidelne čistená.
 • Buďte opatrní s prenosnými výhrevnými zariadeniami: nikdy ich nepoužívajte v stiesnených priestoroch.
 • Vyvarujte sa výfukových plynov v uzavretých priestoroch (garáže).

UPOZORNENIE: AK SA v domE UŽ vyskytujÚ nEjaké rizikové faktory, mÔže bYŤ počasIE rozhodujÚcím faktorOm vedÚcIM k intoxikÁciI CO.

Riziko je obzvlášť vysoké:

 • v chladnom počasí ak sa nevetrá a ešte sa zakryjú prívodné otvory vzduchu;
 • za bezvetria a pri inverzii keď komín nemá dostatočný ťah;
 • vo veľmi veternom počasí keď môže dôjsť k efektu spätného zafúkania spalín do komína.

CO je nebezpečím pre každého!

Ak máte podozrenie na intoxikáciu CO postupujte takto:

 • Chráňte sa pred otravou: bez riadnej ochrany dýchacích ciest nevstupujte do miestnosti kde leží osoba v bezvedomí. Okamžite volajte záchranku.
 • Vyvetrajte miestnosť, otvorte všetky okná a dvere (ale len v prípade ak neriskujete svoje vlastné zdravie).
 • Ak máte možnosť, vypnite zariadenie ktoré je zdrojom CO.
 • Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch.
 • Uvoľnite dýchací cesty, začnite resuscitáciu (stlačovaním hrudníka) ak postihnutý nedýcha. Postihnutého uložte do stabilizovanej polohy aby nedošlo k uduseniu vlastnými zvratkami.

Môžeme Vám pomocť?

Máte nejaké otázky?

Vyplňte formulár alebo nám zavolajte.

Ak chcete povoliť odoslanie správy, vyplňte prosím označené polia.
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.
Meno / Priezvisko
Telefónne číslo *
E-mail *
PSČ
Povedzte nám, ako Vám môžeme pomôcť
Full Close

Vyberte si predmet:

Prečítajte si viac o LPG:Späť na informáciePrečítajte si viac o životnom prostredíPrejsť na článok