POLITIKA SÚBOROV COOKIES NA WWW.FLAGA.SK

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľom služieb na stránkach www.flaga.sk a www.flagask.sk je spoločnosť Flaga spol. s r.o., Šenkvická cesta 14/R, 902 01 Pezinok, IČO: 4 116 940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 13162/B.

Dátum poslednej revízie: 08. decembra 2020

Uznávame význam ochrany vašich osobných údajov. Nasledujúce zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) poskytujú dôležité informácie o vašom súkromí v súvislosti s používaním našich webových stránok v súvislosti s odoslaním vašich osobných údajov, ako sú vaše meno, kontaktné údaje, vek, informácie alebo iné osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“) prostredníctvom webovej stránky a tiež, ak ste poskytli svoj súhlas na marketingovú komunikáciu. Prečítajte si ich starostlivo. Opisujú, ako ako my ako prevádzkovateľ údajov zhromažďujeme, uchovávame, používame, prenášame a poskytujeme tieto osobné údaje. Pokračovanie v používaní tejto webovej stránky predstavuje vašu dohodu s týmito zásadami ochrany osobných údajov a všetkými následnými aktualizáciami.

Môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov (DPO) prostredníctvom adresy Privacy@ugiintl.com.

Keď navštívite naše webové stránky, informácie týkajúce sa ich prehliadania vo vašom koncovom zariadení sa môžu ukladať do súborov cookie nainštalovaných na tomto zariadení, v závislosti od vašich volieb, ktoré môžete kedykoľvek zmeniť. 

 

 

Čo máme na mysli pod  pojmom „súbory cookie“ alebo „značky“? 

Značky môžu byť ukladané alebo čítané napríklad pri prehľadávaní webovej stránky, mobilnej aplikácie alebo pri inštalácii či používaní softvéru

Pojem značka môže obsahovať: 

 • súbory cookie a premenlivý HTTP, ktoré môžu prechádzať neviditeľnými pixlami alebo „webovými majákmi“ („web beacon”); 
 • súbory cookie flash 
 • prístup k informáciám o koncových zariadeniach z API (LocalStorage, IndexedDB, reklamné identifikátory ako IDFA alebo Android ID, prístup k GPS atď.),
 • akýkoľvek iný identifikátor generovaný softvérom alebo operačným systémom (sériové číslo, MAC adresa, jedinečný identifikátor koncového zariadenia (IDFV) alebo akýkoľvek súbor údajov používaných na rozpoznanie jedinečného identifikátora koncového zariadenia (napríklad odtlačkom prsta).

Pre väčšie pohodlie sa bude v tejto politike používať pojem „súbory cookie“, ktorý označuje všetky tieto technológie.

 

Dôležité informácie týkajúce sa súhlasu 

 

Ukladanie a čítanie niektorých súborov cookie si nevyžaduje váš predchádzajúci súhlas:

 

 1. pretože nespracúvajú vaše osobné údaje
 2.  alebo sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie požadovanej služby.

 

Ostatné druhy súborov cookie sa ukladajú, iba ak ich schválite.

 

 

Aký súbory cookie používame?

 

Pri prehliadaní našich stránok sa môžu na vaše koncové zariadenia nainštalovať naše vlastné súbory cookie a súbory cookie iných subjektov. 

 

 • Naše vlastné súbory cookie sú umiestňované na doménach, ktoré navštívite. Sú to súbory cookie potrebné na fungovanie servisu alebo na zlepšenie navigácie a interaktivity. Podliehajú iba podmienkam tejto politiky;

 

 • Súbory cookie iných subjektov sú vytvárané, uschovávané a používané partnerskými spoločnosťami v našom mene s cieľom vylepšiť funkciu zobrazenia stránky (prevádzkové súbory cookie), merať sledovanosť (analytické súbory cookie), zdieľanie v reálnom čase (zdieľanie súborov cookie) a vylepšiť reklamnú ponuku (reklamné cookie súbory). Na ukladanie a používanie súborov cookie tretích subjektov sa vzťahujú zásady používania súborov cookie týchto subjektov.

 

Budeme vás informovať, na aký účel používame súbory cookie, a o dostupných spôsoboch voľby týchto súborov.

 

Prijímame nevyhnutné kroky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov, vrátane vyžiadania anonymizácie vašej adresy IP a obmedzenia maximálnej doby uchovávania týchto súborov cookie v súlade s ustanoveniami týchto zásad.

 

 Na našich webových stránkach sa nachádzajú 4 druhy súborov cookie:  

 

 • Súbory cookie nevyhnutne pre fungovanie webovej stránky: tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre prehliadanie našich webových stránok. Umožňujú vám zostať v spojení s našimi webovými stránkami a zabezpečiť ich. Vďaka nim môžete napríklad získať prístup do zákazníckej zóny a pridávať články do košíka. Tieto súbory cookie môžu používať identifikátory alebo osobné údaje, ktoré ste predtým zadali a uložili. Bez týchto súborov cookie nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok. Preto ich neodporúčame odstrániť.

 

 • Funkčné súbory cookie: tieto súbory cookie umožňujú optimálne fungovanie webových stránok. Ich cieľom je zabezpečiť plynulú a personalizovanú navigáciu na našich webových stránkach. Umožňujú vám zostať v spojení s našimi webovými stránkami a zabezpečiť ich. Nie sú potrebné na prezeranie webových stránok, ale umožňujú nám optimalizovať fungovanie našich webových stránok, najmä zobrazovať tieto stránky v súlade s vašimi preferenciami alebo možnosťami pripojenia. Môžete proti nim namietať a odstrániť ich pomocou nastavení prehľadávača, ale komfort používateľa sa môže zhoršiť.

 

 • Výkonové súbory cookie: tieto súbory cookie nám umožňujú spoznať výkonnosť  našich webových stránok a spôsob, ako ich používate. Tieto súbory cookie sú určené na zvýšenie záujmu a kvality našich služieb tým, že nám poskytujú prístup k štatistikám o počte návštev a používaní našich webových stránok. Sú tiež určené na zisťovanie akýchkoľvek problémov s prehľadávaním webových stránok a na zlepšenie výkonu a funkčnosti našich webových stránok.

 

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o navštívených stránkach vrátane počtu zobrazení stránky, dátumu a času, počtu návštev, aktivity používateľov a frekvencie návratov užívateľov a v niektorých prípadoch aj ich IP adresy. Spracúvajú iba údaje spojené s vašim prehliadaním našich webových stránok, ktoré je možné získať pri jednej z vašich ďalších návštev.

Niektoré z týchto súborov cookie môžu byť v našom mene umiestnené našimi partnermi, najmä spoločnosť VTE, ako súčasť výpočtu údajov týkajúcich sa SVE, ktoré sa môžu vykonať na našom webe.

 

 • Reklamné súbory cookie: tieto súbory cookie sa používajú na predstavenie našich ponúk, ktoré sa najlepšie hodia pre vaše záujmové oblasti, pri návšteve iných stránok. Umožňujú nám tiež merať efektívnosť našich ponúk.

Relevantnosť reklamného obsahu zobrazeného na vašom koncovom zariadení je možné optimalizovať kombináciou informácií zhromaždených z vášho koncového zariadenia pri prehliadaní našich webových stránok s údajmi poskytnutými na iných webových stránkach (napr. informácie o polohe atď.). Zrušenie týchto súborov cookie nebude mať vplyv na vaše používanie našich webových stránok. To nezmizne z reklamy. Budú len menej presné.

 

 

Ako dlho uchovávame súbory cookie?

 

Dbáme na to, aby sme čo najviac obmedzili dobu uchovávania súborov cookie a zároveň ponúkali personalizovanú obsluhu a vysokokvalitné služby.

 

 

 

Typy súborov cookie 

Čas ukladania údajov 

Súbory cookie potrebné pre fungovanie stránky 

6 mesiacov 

Funkčné súbory cookie

6 mesiacov

Analytické súbory cookie

24 mesiacov

Zdieľané súbory cookie 

6 mesiacov

Reklamné súbory cookie

6 mesiacov

 

Vaše preferencie týkajúce sa súborov cookie

Pri prvej návšteve našej webovej stránky si môžete schváliť užívanie nami všetkých    kategórií súborov cookie alebo nastaviť svoje preferencie. 

 

Ako nakonfigurovať prehliadač, smartfón a softvér? 

 

Každé nastavenie, ktoré môžete urobiť, môže zmeniť spôsob prehliadania našich webových stránok, ako aj vaše podmienky prístupu k určitým službám, ktoré si vyžadujú použitie súborov cookie.

 

Ukladanie súborov cookie kedykoľvek môžete na svojom koncovom zariadení povoliť alebo zakázať a príslušné nastavenia môžete zmeniť. 

 

Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie vo vašom prehliadači, budú uložené vo vašom zariadení.

 

Ak odmietnete ukladať súbory cookie do svojho zariadenia alebo odstránite súbory, ktoré sú v ňom uchovávané, prestanete môcť používať niektoré funkcie, ktoré sú však nevyhnutné na prehľadanie niektorých častí obsahu našich webových stránok. Tam, kde sa bude používať, nebudeme nijako zodpovední za následky zhoršenia fungovania našich webových stránok, vyplývajúce z našej neschopnosti ukladať alebo používať súbory cookie potrebné pre ich fungovanie, ktoré ste vymazali alebo ak ste nám odmietli súhlas na ich spracovanie.

 

Ako nakonfigurovať prehliadač?  

 

Väčšina prehľadávačov predvolene prijíma súbory cookie. Môžete sa však rozhodnúť tieto súbory cookie zablokovať alebo požiadať prehliadač, aby vás upozornil, keď sa webová stránka pokúsi nainštalovať súbor cookie do vášho zariadenia.


 Využite menu pomoci vášho prehliadača a nakonfigurujte súbory cookie podľa svojich preferencií. Ďalej sú uvedené odkazy na pokyny k nastaveniam súborov cookie pre najobľúbenejšie prehliadače:

 

 

Ako nakonfigurovať nastavenie ochrany osobných údajov na smartfóne?  
 

Môžete resetovať svoj identifikátor zobrazenia reklám a zmeniť nastavenia ochrany súkromia smartfóna.

Konfigurácia nastavení ochrany osobných údajov:

Systém Android:

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr 

Systém Apple: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

 

Ako konfigurovať analytické súbory cookie? 
 

Svoj prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby predvolene odmietal súbory cookie tretích strán. Môžete sa tiež rozhodnúť blokovať iba určitých dodávateľov: 

Google Google Ads (Adwords): Existujú doplnky na trvalé blokovanie súborov cookie. 

YouronlineChoices ponúka kontrolu súborov cookie:

 

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookie/
 
XITI: v predvolenom nastavení môžete súbory cookie odmietnuť po prihlásení sa na http://www.xiti.com/fr/optout.aspx 
 Pozývame Vás, aby ste sa oboznámili so záložkou „Vaše stopy“ na webovej stránke CNIL: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookie/

 

Poskytovať osobných údajov tretím stranám

Nebudeme poskytovať osobné údaje získané od vás tretím stranám na iné účely ako na účely podpory našich operácií a podľa potreby na uľahčenie účelu, na ktorý ste ich poskytli. V niektorých prípadoch môžeme poskytnúť osobné údaje naším pridruženým spoločnostiam, klientom ani poskytovateľom služieb tretích strán, ktorých využívame na poskytovaní služieb v našom mene v súvislosti s prevádzkou našej firmy. Tieto pridružené spoločnosti, klienti alebo poskytovatelia služieb tretích strán použijú vaše osobné údaje iba na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené osobné údaje. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované aj za nasledujúcich okolností: (i) ak to vyžadujú orgány činné v trestnom konaní alebo vládne agentúry alebo iné regulačné účely; a (ii) v súvislosti s vyšetrovaniami alebo iným úsilím na predchádzanie nezákonným činnostiam alebo verejnej bezpečnosti. Môžeme zverejniť a previesť vaše osobné údaje počas zlúčenia alebo pri odpredaji majetku spoločnosti. Žiadame však nadobúdajúcu organizáciu, aby súhlasila s ochranou súkromia vašich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Bezúhonnosť, ochrana a uchovanie vašich osobných údajov

Zatiaľ čo sa snažíme chrániť osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť žiadnych osobných údajov a napokon nám poskytnete osobné údaje na vlastné riziko. Využívame komerčne primerané úsilie a bezpečnostné postupy na ochranu vašich osobných údajov a na používanie bezpečnostných opatrení určených na ochranu vašich osobných údajov pred prístupom neoprávnených osôb. Niektoré z týchto opatrení zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na šifrovanie, firewally a používanie Secure Socket Layers (SSL). Osobné údaje uchovávame počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené, ako je to uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ dlhšie obdobie uchovávania nie je povolené alebo povolené zákonom.

 

Vaše práva

Poskytneme vám prístup k vašim osobným údajom v súlade s vašimi právnymi nárokmi, aby ste nás mohli poučiť o tom, či opravíme alebo aktualizujeme osobné údaje, ak sú nepresné, alebo vymazanie vašich osobných údajov, ak si ich nemôžeme ponechať z právneho hľadiska, vrátane správy poistných udalostí alebo na legitímne obchodné účely. Môžete tiež požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Ak chcete požiadať o kópiu vašich osobných údajov alebo nám poskytnúť pokyny o tom, ako chcete, aby vaše osobné údaje boli opravené, aktualizované alebo obmedzené, pošlite e-mail na DPO. Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, môžete svoje obavy poslať DPO alebo úradu pre ochranu údajov vo vašej krajine pobytu.

 

Odhlásenie sa

V prípade, že ste nám poskytli súhlas s použitím vašich osobných údajov a neskôr sa rozhodnete, že sa chcete odhlásiť z používania vašich osobných údajov, môžete to urobiť tak, že sa obrátite na úradníka pre ochranu údajov.

 

Deti

Vedomie nezhromažďujeme informácie od detí mladších ako 13 rokov (alebo z takejto právne vyžadovanej vyššej vekovej hranice) a nezaoberáme sa našimi webovými stránkami deťom mladším ako 13 rokov (alebo taký právne požadovaný vyšší vek). Rodičom a opatrovníkom odporúčame, aby sa aktívne podieľali na aktivitách a záujmoch svojich detí online. Ak sa dozvieme, že dieťa mladšie ako 13 rokov (alebo právne požadovaný vyšší vek) odovzdalo osobné údaje online bez súhlasu rodičov, podnikneme všetky primerané kroky na odstránenie takýchto informácií z našich databáz a tieto informácie za žiadnych okolností nepoužijeme na akýkoľvek účel (okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na ochranu bezpečnosti dieťaťa alebo iných osôb, ako to umožňujú alebo požadujú právne predpisy). Ak sa dozviete o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré sme získali od detí do 13 rokov (alebo takéto právne požadované vyššie vekové hranice), obráťte sa na DPO.

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak dôjde k zmene zásad ochrany osobných údajov, pole „Dátum poslednej revízie“ v hornej časti pravidiel ochrany osobných údajov sa podľa toho aktualizuje. Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť po odoslaní a aktualizácii dátumu poslednej revízie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách.