Odpočet plynomeru

Ak chcete povoliť odoslanie správy, vyplňte prosím označené polia.
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Vážený zákazník, za účelom vyúčtovania spotreby plynu si Vás dovoľujeme požiadať o zadanie stavu plynomeru do nižšie uvedeného odpočtového formulára.
Ďakujeme za spoluprácu.

Zákaznícke číslo

ADRESA:

Ulica, číslo
Mesto
PSČ

PLYNOMER:

Číslo plynomeru*
Odpočet plynomeru*
Ku dňu*

ODPOČET USKUTOČNIL:

Meno*
Priezvisko*
Telefonický kontakt*
E-mail

Žiadam o vrátenie prípadného preplatku na účet číslo:

IBAN
Full Close