background-image
background-image

Ako často čistiť komín pri plynovom kúrení, čiže pár slov o bezpečnosti vykurovacieho systému na plyn

Každá budova je vybavená komínom, ktorý plní úlohu výfukovej rúry, cez ktorú sa dostávajú von spaliny – vedľajší produkt vykurovania. Vhodná údržba komína je nevyhnutná pre bezpečnosť ľudí, ktorí sa v budove zdržujú. Pravidelné čistenie vedenia je nevyhnutné aj v prípade plynového kúrenia. Ako často by sa mal komín čistiť?

Komínový systém ako základ bezpečnosti budovy

Každá obytná, kancelárska či priemyselná budova si vyžaduje vykurovací systém. Nezávisle od toho aké palivo sa na tento účel využíva (tuhé alebo tekuté), spaliny by sa mali pravidelne odvádzať mimo objekt práve cez komín. Aj keď ste celé komínové vedenie dobre naplánovali ešte na etape stavby domu, nesmiete zabúdať na jeho zodpovedné a správne používanie.

 

Výbuch dechtu, požiar alebo otrava oxidom uhoľnatým sú riziká, ktoré vznikajú nesprávnym vetraním a ktoré sa nesmú ignorovať.

Plynový vykurovací systém – je toto riešenie bezpečné?

Občas v správach počujeme o nehodách alebo katastrofách súvisiacich s plynovým kúrením. Musíme ale zdôrazniť, že ide následky nesprávne vyhotoveného systému alebo chýb počas údržby či pravidelných kontrol ventilácie a komína. Už len z tohto dôvodu by ste nemali šetriť na kvalite dielov vykurovacieho systému a na pravidelnom čistení komína.

 

Pokiaľ ide o plynové kotly alebo plyn vo fľaše, riziko otravy je omnoho nižšie než v prípade zariadení na tuhé palivá. Je to tak vďaka ochranným riešeniam, ktoré využívajú spoľahliví výrobcovia. V kondenzačných plynových kotloch (uzatvorená spaľovacia komora) riziko úniku oxidu uhoľnatého je prakticky nulové. Okrem toho existujú ešte prvky na ochranu pred prudkým poklesom tlaku vody v celom vedení, ktorý by mohol viesť k výbuchu.

 

Na bezpečnosť používania plynu má vplyv samotný užívateľ. Ak sa rozhodnete pre používanie fľaše s propánom alebo so zmesou propán-bután, musíte na to myslieť už na etape samotnej kúpy. Taká nádrž by mala byť riadne označená, mať plombu a uvedený zreteľný názov dodávateľa. Moderná plynová nádrž je bezpečné zariadenie avšak pod podmienkou, že ju budete využívať správne a veľmi opatrne. Okrem toho plynové vedenie by sa malo raz do roka skontrolovať.

Čistenie komína pri plynovom kúrení

Komín, ktorý spolupracuje s vykurovacím zariadením na tekuté alebo plynné palivo, by sa mal vyčistiť každých 6 mesiacov. Tento úkon by mali vykonávať odborníci, čiže kominári, ktorí komplexne skontrolujú stav komína a jeho vedenia.

 

Cieľom čistenia komínového vedenia je odstránenie dechtu, ktorý vždy vzniká v procese spaľovania kuriva. Čiastočky paliva, ktoré nezhoreli, unikajú do chladnejších častí plameňa a následne úplne vyhoria. Efektom je decht – ak sa ho usadí príliš veľa, môže v komíne dôjsť k vzniku požiaru.

 

Kominárske previerky majú význam predovšetkým z hľadiska bezpečnosti samotnej budovy a jej užívateľov. Zlý technický stav komína a vedení (aj tých spalinových a ventilačných) môže viesť k vzniku oxidu uhoľnatého, čiže látky, ktorá dokáže spôsobiť smrteľnú otravu.

background-image

Môžeme Vám pomocť?

Máte nejaké otázky?

Vyplňte formulár alebo nám zavolajte.

Pre odoslanie správy prosím, vyplňte všetky vyznačené polia.
Vaša objednávka bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.
Meno / Priezvisko
Telefónne číslo *
E-mail *
PSČ
Povedzte nám, ako Vám môžeme pomôcť
Full Close

Vyberte si predmet:

Ďalšie články:vráťte sa k novinkámZistite, ako ušetriť náklady na vykurovanie:prejsť na článok